Performance Marketing

Performance Marketing

June 14, 2020 1 By lasselunden

Nå begynner skolesemesteret å nærme seg slutten, og dette er dessverre siste innlegg som er relatert til skoleeksamen. I dette innlegget skal jeg gå gjennom om hva Performance Marketing er, altså resultatsbasert markedsføring. 

I Performance Marketing måler man resultatene av markedsføringskampanjer, og resultatene av den målingen setter videre standpunkt for markedsføringsaktiviteter for bedriften. Metoden er litt annerledes enn de tradisjonelle måtene å markedsføre på via kanaler, medier, formater og prismodeller. Synlighet definerer Performance Marketing ut ifra fire egenskaper. 

Detaljert målretting og segmentering.

Med Performance Marketing ønsker man å drive markedsføring i motsatt retning av massekommunikasjon, men samtidig treffe så mange kunder som mulig med tilpassede budskaper. Kampanjer i Performance Marketing blir derfor gjerne splittet opp i små segmenter. Et eksempel på å segmentere i mindre segmentgrupper, er å dele opp annonsekampanjene i flere annonser med ulike tilnærminger tilpasset til mindre grupper, eller tilpasse de etter demografiske – og geografiske ferdigheter som alder, kjønn og sted. 

Presis måling av konkrete resultater.

En forutsetning med Performance Marketing, er at bedriften har tilgang på databaser, og har kunnskapen til å anvende dataresultater til å øke effekten av kampanjene. Dataresultatene bør inneholde spesifikke data som hvor kunden klikker hen, hva kunden kjøper og om kunden har meldt seg på nyhetsbrev. Disse spesifikke dataene er enklere å jobbe ut ifra enn følelser og antagelser. Innsamlingen av dataen er avhengig at budskapet for kampanjen gir respons eller en form for målbar handling. En handling kan blant annet være nedlastning av et dokument eller at kunden ser på en video. 

Kontinuerlig testing og optimalisering.

Med Performance Marketing er man opptatt av å gjøre systematiske forbedringer for å oppnå bedre resultater enn man fikk sist, å hele tiden forbedre seg. Når resultatene har blitt hentet inn, kan de analyseres, justeres og budskapet kan tilpasses deretter. Det kan også bidra med å minske kostnadene. 

Fleksibel budsjettering.

Resultatene av Performance Marketing avgjør mengden på innsatsen som bør legges ned i arbeidet. Så lenge kampanjen er lønnsom, er det ikke noe i veien for å videre ekspandere seg. 

Hvis du ønsker å lære mer om hva Performance Marketing er, så kan du trykke deg inn på kilden jeg brukte under. Dette var opprinnelig siste blogginnlegg på denne bloggen, men hvem vet? Kanskje dukker det opp nye innlegg etter sommeren. 

Utrolig spennende å få drive med blogging dette semesteret. Det er ikke noe i veien å starte en faglig blogg. Takk for nå 🙂

Kilder