7 prinsipper for å mestre vekst

7 prinsipper for å mestre vekst

May 27, 2020 0 By lasselunden

I dette innlegget går oppgaven ut på å finne et dybdeinnlegg, og oversette det til norsk. Innlegget er av Brian Balfour, og den heter 7 principles to mastering growth. Til slutt skal jeg fortelle dere hva jeg syns var bra med dette innlegget. 

«I dagens bransje finnes det en utfordring. En utfordring som sier at vi er avhengig av å bruke verktøy, snarveier, triks og hemmeligheter for å vokse. Ved første øyekast på hjemmesiden til GrowthHackers.com eller andre Growth Hackingorganisasjoner så ser man at dette stemmer.

Et resultat av dette er at markedsførere får mesteparten av kunnskapen sin gjennom denne hac-tick. Selv om denne oppskriften er fristende å følge, vil det ikke hjelpe deg med å løse oppgaven, og i hvertfall ikke gjøre deg til en markedsfører på høyt nivå. 

De fleste yrker i verden i dag har en utfordring eller et problem som det ikke finnes en løsning på enda, og de største vekstmulighetene finnes på uutforskete områder. Mer spesifikt, du finner ikke svaret ved å kopiere løsningen som har fungert for andre tidligere. Isteden, så fligger løsningen av problemet et sted der hvor det mest sannsynlig ikke har blitt funnet før. 

Som vi kontinuerlig legger vekt på i Reforge, er at det som gjør en vekstmarkedsfører på høyt nivå, er at det den spesifikke hammeren i verktøyet og alt som har å gjøre med mestring av ferdigheter, rammeverk og prosesser som gjør at du kan finne løsninger gjentatte ganger.  

Så da blir spørsmålet, hvordan gjør man dette?»

Dette sier Brian Balfour innledningsvis om hvordan dagens markedsføring og dens vekst ligger an per i dag. Videre forklarer han de 7 prinsippene for å mestre nettopp dette, som jeg nå skal forklare. 

  1. Generelt eller spesifikt?

Brian har ofte mottatt spørsmålet om en skal være generell eller spesifikk. Det var et meget populært spørsmål som ble stilt i en meningsmåling, men at 100% av de som svarte på den misforstod den. Mest fordi spørsmålet gir to falske alternativer. Noen av kommentarene antyde til et mer riktig alternativ om at en burde prøve å forme seg som en T. Men hva betyr egentlig det? Det betyr 1) å mestre det grunnleggende og 2) gå dypt.

Mestre det grunnleggende 

I Edward Burgers femte bok, The 5 elemenets of effective thinking, forteller han en historie om den internasjonale anerkjente komponisten og trompetisten, Tony Plug, som lærer bort til en gruppe studenter. Poenget med den historien er at forskjellen mellom en student og en mester skjer på et nivå av det grunnleggende. Det grunnleggende er det som alt er bygd på. Det grunnleggende hjelper deg med å løse varierte vekstproblemer som du vil etterhvert møte på. Jo mer grunnleggende du er, desto større problemer og utfordringer møter du. Det grunnleggende for vekst er ikke å gjøre søk, Facebook Ads eller e-post markedsføring, men det er fire faktorer som vises i modellen under. 

Gå dypt

Å gå dypt krever at du løser problemer der svaret ikke er på overflaten. Den beste måten å bli flinkere på er å løse fler enn et problem, slik at prosessen skaper ferdigheter som tilsier at du kan gå dypt i en sak. Prosessen med å gå dypt i en sak er en ferdighet som gjør det lettere å gå dypere i andre saker. 

2. Velg hva du vil jobbe med

For å komme dit en ønsker er det viktig at en velger noe han eller hun vil jobbe med. Men hvordan velger man? Hva skal prioriteres? Noen gjør valget sitt basert på om det er enkleste valget, det morsomste valget, det mest kreative valget eller det vanskeligste valget. For å optimalisere læringen i høyest grad er det viktig at man ser bort i fra det nevnte grunnene, og at en bør ta en annen retning. Brian mener at valget burde ligge på den grønne firkanten i modellen under. 

3. Vit hva du beveger du mot

Om du vil få maks ut av læringen bør du ha en fot i det kjente og en fot i det ukjente. En viss prosentdel av det du jobber med har du mest sannsynlig ikke noe kunnskap om eller har jobbet med tidligere. En vil ikke kun jobbe med det en er kjent med. Læringen vil i en svært liten grad være nyttig om en jobber hele tiden med kjent kunnskap. Men å være totalt i det ukjente er heller ikke lurt. Det er lett å bli overveldet og miste kontroll. Målet med dette prinsippet er å kunne ha kontroll og kjenne om en er for mye i det ukjente eller kjente. Det er vanskelig å ligge på 50/50 vist på modellen under, men prinsippet er som nevnt å ha selvkontroll og vite hvor en beveger seg. 

4. Prestasjoner er viktigst. 

Topp karakteren du fikk på høyskolen eller universitetet er ikke alltid det som tar deg lengst. Det handler mye om erfaringer, og hvor villig en er til å lære og takle utfordringer. Det er det som gjelder. Ta Petter Stordalen for eksempel. Han plukker ikke ut de aller beste på papiret, men de beste i praksis. Det er nettopp derfor hotellene er blitt en så populær arbeidsplass. De ansatte må utfylle hverandre og skape et godt arbeidsmiljø for å skape en vekst i selskapet. Fokuser på prestasjoner, og ikke hva et ark på svart/hvitt sier deg. 

5. Plattformbygging

Brian anbefaler å lage en egen plattform som kun du eier, og som du kan dele kunnskap. På samme måte at denne bloggen er kun min, og her deler jeg faglig kunnskap. En stor faktor for at Brian fikk jobb hos HubSpotvar nettopp på grunn av bloggen sin. Han sier ikke at det absolutt må være en blogg, det kan være videoer, podcast osv. Med en egen plattform går du muligheten til å vise ditt harde arbeid, din kreative tankegang og tanker. Ved å opprette for eksempel en blogg åpner du flere muligheter og du blir lagt merke til. Dette fører til at du skaper en innflytelse som setter deg i en større posisjon. Og til slutt, så skaper du en egen merkevare. Personlig merkevare. 

6. Ordne med en mentor

Brian anbefaler å ha en mentor eller rådgiver, en som kan motivere deg. En mentor som kan veilede deg i riktig retning uten å vise det. En slik person kan legge til rette for at du får utnyttet dine freidigheter. Det er ikke alltid en selv kan se hvilken retning en bør gå, derfor er det nødvending å ha en mentor, gjerne en med masse erfaring. 

7. Proaktiv eller reaktiv?

Reager og ager på mulighetene du får sier Brian. Grip sjansene, og heller ikke sitt å vent på dem. Dersom du ikke griper mulighetene vil du oppleve at du ikke når målet ditt som du har satt deg. En annen viktig ting å tenke på er den proaktive tankegangen som sier noe om dette er noe du ønsker deg. For noen oppleves dette som et vanskelig spørsmål. For å se om mulighetene åpner noen nye dører, er det viktig å analysere dem. Kommer de tilbake som positive kan sikkert si at dette er noe en bør satse på. Om den er negativ, kan du legge den fra deg og rette fokus på noe annet. 

Dette var Brian Balfours 7 prinsipper for å mestre vekst, og det som er veldig fint med denne artikkelen er at den bygges opp som en punktlig oppskrift som må følges. Den er også veldig fin på grunn av at den retter veldig fokus på å utforske og finne nye svar på nye områder. 

Håper du likte innlegget, og hvis du vil lese originalen så finner du linken under. 

Kilder